«Πορδοκαλάδα»

Η υποβολή μιας αίτησης στο Δημόσιο χωρίς οιαδήποτε ταλαιπωρία …  Για την οικονομική ενίσχυση 6.000 €, την οποία «δικαιούνται όσοι υπέστησαν τραυματισμό λόγω των πυρκαγιών που έπληξαν περιοχές της Περιφέρειας…