Μάτι: Απάντηση των Υπουργείων Υποδομών & Περιβάλλοντος στην ανοιχτή επιστολή της Συντονιστικής

Στην απάντηση των Υπουργείων Υποδομών και Μεταφορών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας στην ανοιχτή επιστολή της Συντονιστικής Επιτροπής Κατοίκων – Μάτι Αττικής (ΣΕΚΜΑ) αναφέρονται τα εξής:


Εάν αγαπάς την περιοχή του Ματιού η μένεις στην περιοχή και θες να γίνεις ο ανταποκριτής η ο αρθρογράφος μας η να μας στέλνεις νέα που αφορούν το Μάτι έλα σε επαφή μαζί μας από εδώ.


Δύο ημέρες πριν από την αλλαγή της χρονιάς κάποιοι επιχειρούν να δημιουργήσουν ψευδείς εντυπώσεις σχετικά με τις διαδικασίες αποκατάστασης των πυρόπληκτων περιοχών.

Είναι τουλάχιστον παράξενο, την ώρα που το σύνολο του συντονιστικού οργάνου των κατοίκων από το Μάτι ήταν σε συνάντηση με τα υπηρεσιακά στελέχη της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, να δημοσιοποιείται επιστολή τους, χωρίς να υπάρχουν αντίστοιχες αναφορές, διαμαρτυρίες ή διαφωνίες στη σχετική συνάντηση.

Συγκεκριμένα, όμως, σε σχέση με το περιεχόμενο της επιστολής Κατοίκων του Ματιού, πρέπει να γίνουν γνωστά τα εξής:

Οι διαδικασίες αδειοδότησης έχουν ξεκινήσει κανονικά. Είναι γνωστό ότι μία κανονική άδεια απαιτεί χρόνο έκδοσης άνω των οκτώ μηνών κατά μέσο όρο. Στις πληγείσες περιοχές έχουν ήδη εκδοθεί οικοδομικές άδειες μέσα σε πέντε μήνες, με πλήθος νομικών, χωροταξικών και πολεοδομικών προβλημάτων που εκκρεμούσαν επί δεκαετίες. Σε σχέση με τα πληγέντα κτήρια οι κατατεθείσες αιτήσεις χορήγησης αδειών είναι ελάχιστες, όπως αναλυτικά αναφέρεται στο συνημμένο ενημερωτικό σημείωμα της αρμόδιας υπηρεσίας (ΓΔΑΕΦΚ) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Η κυβέρνηση έχει ήδη νομοθετήσει το πλαίσιο για την ανακατασκευή και την επισκευή των κτισμάτων στο Μάτι. Προφανώς, όχι δημιουργώντας πάλι έναν οικισμό με στενούς, αδιέξοδους δρόμους και κλειστό μέτωπο χωρίς διόδους προς τη θάλασσα, αναπαράγοντας τις παθογένειες του παρελθόντος που μας οδήγησαν σε αυτή την τραγωδία. Τα Υπουργεία Υποδομών και Μεταφορών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας συνεργάστηκαν κατά τη σύνταξη της νομοθεσίας προκειμένου να καθορισθούν οι οδικοί άξονες που θα διανοιγούν, με κριτήριο τη δημιουργία ενός βιώσιμου και ασφαλούς οικιστικού περιβάλλοντος, χωρίς αυτό να επιφέρει καθυστερήσεις στην έκδοση των αδειών. Επίσης με καινοφανείς σύντομες διαδικασίες προβλέπεται ο καθορισμός απαγόρευσης δόμησης σε ζώνη πέριξ του ρέματος Παπά, ώστε να δίνεται η δυνατότητα δόμησης στα κτήρια που βρίσκονται εκτός της ζώνης αυτής.

Εάν τον Ιούλιο και τον Αύγουστο εφαρμοζόταν ο Νόμος για τις φυσικές καταστροφές χωρίς αλλαγές, τα σπίτια θα χτίζονταν κατά άναρχο τρόπο ή δεν θα χτίζονταν ποτέ, αναπαράγοντας το χάος και την ανομία (καταπατήσεις ρεμάτων, παραλιών, αιγιαλού, απουσία ασφαλούς οδικού δικτύου κλπ.) και εξυπηρετώντας όσους δεν θέλουν να έχει η περιοχή υποδομές που σέβονται την ανθρώπινη ζωή και αξιοπρέπεια. Η κυβέρνηση επέλεξε να εφαρμόσει τον νόμο που ισχύει για τις φυσικές καταστροφές με τέτοιο τρόπο, ώστε να εξασφαλίζει, αφενός μεν τη βιωσιμότητα και την ανθεκτικότητα του οικισμού, αφετέρου δε την εφαρμογή του Ειδικού Χωρικού Σχεδίου, το οποίο θα γίνει σύμφωνα με τις προδιαγραφές που προβλέπει η επιστήμη και η τέχνη.

Το Ειδικό Χωρικό Σχέδιο δεν αναστέλλει καμία άδεια, καμία αποκατάσταση, καμία επισκευή, όπως έχει ήδη αποσαφηνιστεί από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Οι περιοχές Βουτζά, Μάτι και Κόκκινο Λιμανάκι, δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν διακριτά, αλλά με βάση ένα ολιστικό σχέδιο αποκατάστασης.

Ουδέποτε περιήλθε σε γνώση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας από οποιοδήποτε φορέα επίσημη προϋπάρχουσα μελέτη ή τοπογραφική αποτύπωση για το Μάτι. Το γεγονός ότι μπορεί να υπάρχουν κάπου μελέτες σε ιδιωτικά γραφεία, δεν σημαίνει απολύτως τίποτα και δεν θα μπορούσε το κράτος να στηριχθεί σ’ αυτές.

Οι πρόσφατα θεσμοθετημένες διατάξεις επιβλήθηκαν ακριβώς για τη διασφάλιση ενός σχεδιασμού που θα μπορεί να συγκεράσει αφενός μεν τις βασικές αρχές για την ύπαρξη και λειτουργία ενός βιώσιμου και ασφαλούς οικιστικού περιβάλλοντος, αφετέρου δε θα επιτρέπει την επισκευή / ανακατασκευή του υψηλότερου δυνατού ποσοστού των υφισταμένων κτιρίων. Αποσκοπούν δε, στην άμεση αποκατάσταση των κατοικιών, παρά τον απαιτούμενο χρόνο εκπόνησης κυκλοφοριακής μελέτης και κατάρτισης Ειδικού Χωρικού Σχεδίου.

Είναι απολύτως ανακριβές ότι δηλώθηκε ότι το Μάτι δεν είναι δάσος. Το μεγαλύτερο μέρος του δεν είναι. Για να επιταχυνθεί η αποκατάσταση, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας συνέταξε ειδική κατ’ εξαίρεση ρύθμιση για τις βεβαιώσεις ανακατασκευής και επαναδόμησης. Και τη νομοθέτησε. Αρμόδια υπηρεσία για τη χορήγηση βεβαιώσεων δασικού ή μη χαρακτήρα είναι η Διεύθυνση Δασών. Ήδη έχουν αποσταλεί από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας στη Δ/νση Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης αναλυτικές οδηγίες με τα δικαιολογητικά που πρέπει να ζητούνται και προβλέπονται στη διάταξη που νομοθετήθηκε, καθώς και το πώς εφαρμόζεται η συγκεκριμένη διάταξη, ώστε να μην καθυστερούν και ταλαιπωρούνται οι πολίτες. Σε αντίθετη περίπτωση οι πολίτες θα έπρεπε να προχωρήσουν σε πράξη χαρακτηρισμού και να ταλαιπωρηθούν. Για διευκόλυνση των πολιτών οι αιτήσεις για χορήγηση βεβαιώσεων δασικού ή μη χαρακτήρα αναζητούνται αυτεπαγγέλτως από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Εντός εικοσιτετραώρου από το συμβάν συστάθηκαν οι Τομείς Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Ανατολικής και Δυτικής Αττικής. Στον ΤΑΕΦΚ Ανατολικής Αττικής υπηρετούν συνολικά 45 υπάλληλοι οι οποίοι απασχολούνται αποκλειστικά με την αποκατάσταση των κτιρίων από τις πυρκαγιές του Ιουλίου 2018.

Από τα παραπάνω φαίνεται ότι ορισμένοι παραμένουν αμετανόητοι. Θέλουν να αναπαράξουν το στρεβλό μοντέλο άναρχης δόμησης και ρυμοτόμησης της περιοχής, εξυπηρετώντας συμφέροντα που διαμέλιζαν εκτάσεις σε οικόπεδα προς ανέγερση κατοικιών σε ρέματα, δάση και παραλίες.

Επιμένουν σε επιλογές που θέτουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές και που σε μεγάλο βαθμό οφείλονται και οι 100 απώλειες συμπολιτών μας τον Ιούλιο.

Είναι άλλο το καθήκον μας να είμαστε πάντα δίπλα στον πολίτη και ιδιαίτερα σε όσους έχουν πληγεί, ακόμη κι αν υπάρχουν υπερβολικές διατυπώσεις ή αιτήματα, και είναι άλλο η εξυπηρέτηση συγκεκριμένων οικονομικών συμφερόντων μέσω της διαιώνισης ενός πολεοδομικού και οικιστικού χάους, της καταπάτησης και της αυθαίρετης δόμησης των ακτών, των ρεμάτων και των δασών.

Στη μνήμη των θυμάτων δεν είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε εκπτώσεις στον Χωροταξικό Σχεδιασμό. Με πολλή προσπάθεια και σε συνεχή συνεργασία με τους κατοίκους καταλήξαμε σε όσα υλοποιούνται. Η περιοχή, ήδη, με όσα έχουν γίνει, αλλάζει όψη, αποκαθίσταται και βελτιώνεται. Εκβιαστικές τακτικές συμφερόντων που δεν επιθυμούν κανόνες, δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές.

Ακολουθεί αναλυτικό ενημερωτικό σημείωμα της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Σχετικά με τα αναφερόμενα στην από 28.12.2018 επιστολή της ΣΕΚΜΑ, για τα θέματα που αφορούν στη Γενική Διεύθυνση Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών σας γνωρίζουμε τα εξής:

 • Για την έκδοση αδειών επισκευής και βεβαιώσεων καθορισμού δικαιούχου στεγαστικής συνδρομής για ανακατασκευή κτιρίων εφαρμόζονται πλήρως οι διατάξεις του ΠΔ της 8.2.1979 (ΦΕΚ 130/Δ/1979). Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 4 του Άρθρου 4 απαγορεύεται η έκδοση οικοδομικών αδειών χωρίς την βεβαίωση για το μη δασικό χαρακτήρα από την αρμόδια δασική υπηρεσία. Προς διευκόλυνση των πληγέντων, ζητείται η προσκόμιση της οικοδομικής άδειας ανέγερσης, σε περίπτωση κτηρίων εντός σχεδίου ή εντός οικισμού, προκειμένου να αποδειχθεί ότι το πληγέν κτήριο δεν βρίσκεται σε δασική έκταση και δεν απαιτείται η προσκόμιση βεβαίωση της Διεύθυνσης Δασών. Μόνο σε περίπτωση κτηρίου που βρίσκεται εκτός σχεδίου, είναι υποχρεωτική η προσκόμιση της βεβαίωσης της Διεύθυνσης Δασών, ανεξαρτήτως της ύπαρξης ή μη οικοδομικής άδειας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Σημειώνεται ότι επί του θέματος αυτού, μετά από σχετικό ερώτημα, η ΔΑΕΦΚ-ΚΕ. έχει εγγράφως απαντήσει με το υπ΄αριθμ. 15005/Α321/24-12-2018 έγγραφό της.
 • Για τη λειτουργία του ΤΑΕΦΚ Ανατολικής Αττικής έχουν προσληφθεί συνολικά 43 άτομα και στον ΤΑΕΦΚ Ανατολικής Αττικής συνολικά υπηρετούν 45 υπάλληλοι (28 ΠΕ Μηχανικοί, 5 ΤΕ Μηχανικοί και 12 ΔΕ Διοικητικοί) οι οποίοι απασχολούνται αποκλειστικά με την αποκατάσταση των κτιρίων από τις πυρκαγιές του Ιουλίου του 2018. Παράλληλα υπάλληλοι της ΔΑΕΦΚ-ΚΕ, συνδράμουν επικουρικά στο έργο του ΤΑΕΦΚ-ΑΑ.
 • Άδειες επισκευής κτιρίων
 • Έχουν κατατεθεί έως σήμερα 49 Άδειες Επισκευής εκ των οποίων οι 8 αφορούν το Μάτι.
 • Έχουν εκδοθεί έως σήμερα 3 Άδειες επισκευής (συνολικού προϋπολογισμού 86.856,66€ για πληγέντα κτίρια τα οποία βρίσκονται στο Νέο Βουτζά).
 • Είναι σε στάδιο ολοκλήρωσης 4 Άδειες επισκευής (εκ των οποίων η 1 στο Μάτι).
 • Για τις υπόλοιπες 42 Άδειες επισκευής δεν μπορεί ο ΤΑΕΦΚ Ανατολικής Αττικής να προβεί στην έκδοση τους λόγω του ότι οι φάκελοι επισκευής παρουσιάζουν ελλείψεις. Γι΄ αυτές τις άδειες (42):
 • Έχουν γίνει 12 αυτοψίες-παραλαβή βλαβών στο Νέο Βουτζά
 • 1 αυτοψία για παραλαβή βλαβών στο Κόκκινο Λιμανάκι
 • 1 αυτοψία για παραλαβή βλαβών στο Μάτι
 • Οι εν λόγω φάκελοι είναι στη φάση συμπλήρωσης τους από τους μελετητές όσον αφορά την πρόταση αποκατάστασης των κτιρίων.
 • Οι υπόλοιποι 28 φάκελοι παρουσιάζουν ελλείψεις όσον αφορά το ιδιοκτησιακό καθεστώς και τα τεχνικά στοιχεία αποτύπωσης των κτιρίων και βλαβών, ως εκ τούτου δεν είναι δυνατό να γίνει αυτοψία στα κτίρια.
 • Δεν έχει υποβληθεί καμία αίτηση για έκδοση άδειας επισκευής «μικρής κλίμακας».
 • Βεβαιώσεις Καθορισμού Δικαιούχου Στεγαστικής Συνδρομής για ανακατασκευή κτιρίων
 • Έχουν κατατεθεί έως σήμερα 23 Βεβαιώσεις Καθορισμού Δικαιούχου ΣΣ εκ των οποίων 4 στο Μάτι.
 • Δεν έχουν εκδοθεί διότι παρουσιάζουν ελλείψεις στη συμπλήρωση των υπεύθυνων δηλώσεων, το ιδιοκτησιακό καθεστώς και δεν έχουν κατατεθεί οι απαιτούμενες βεβαιώσεις από τη Δ/νση δασών.
 • Επιδότηση ενοικίου
 • Έχουν υποβληθεί έως σήμερα 297 αιτήσεις για επιδότηση ενοικίου
 • Έχουν εγκριθεί 144 επιδοτήσεις ενοικίου (έχουν αναρτηθεί στο Διαύγεια οι 138)-(έχουν σταλθεί για πληρωμή 122.395 €)
 • Έχουν απορριφθεί 33 αιτήσεις
 • Έχουν γίνει έγγραφα ελλείψεων σε 15 αιτήσεις
 • Έχουν ενημερωθεί 35 πολίτες τηλεφωνικά για ελλείψεις (15 αιτήσεις είναι σε στάδιο ολοκλήρωσης)
 • Προς εξέταση /εκκρεμούν 65 αιτήσεις (εκ των οποίων οι 36 έχουν υποβληθεί τις τελευταίες μέρες)
 • Χορήγηση εφάπαξ επιδόματος προς ιδιώτες (5.000 €)
 • Έχουν υποβληθεί 5.617 αιτήσεις
 • Έχουν εγκριθεί 3.304 αιτήσεις
 • Έχουν πιστωθεί 3252 αιτήσεις (σύνολο πληρωμών 15.935.953 €)
 • Έχουν απορριφθεί 1840 αιτήσεις
 • Προς εξέταση/εκκρεμούν 443
 • Χορήγηση εφάπαξ επιδόματος προς επιχειρήσεις (8.000 €)
 • Έχουν υποβληθεί 156 αιτήσεις
 • Έχουν εγκριθεί 85 αιτήσεις
 • Έχουν πιστωθεί 85 αιτήσεις (σύνολο πληρωμών 607.300 €)
 • Προς εξέταση/εκκρεμούν 71
 • Απομάκρυνση καμένων δένδρων
 • Στο σύνολο των περιοχών που έχουν πληγεί ολοκληρώνεται εντός του Ιανουαρίου η απομάκρυνση όλων των καμένων δένδρων, τόσο από τις δημόσιες εκτάσεις, όσο και από τις ιδιωτικές, κατόπιν συναίνεσης των ιδιοκτητών.

Πρόσθετα μέτρα που έχουν θεσμοθετηθεί

1. Για πρώτη φορά εγκρίθηκε η χορήγηση επιδότησης ενοικίου/συγκατοίκησης:

• σε όσους δεν διαθέτουν κενή ή δευτερεύουσα κατοικία σε απόσταση 10 χλμ (ενώ σε προηγούμενα συμβάντα το όριο της απόστασης ήταν 50χλμ).
• χωρίς όριο απόστασης, για την εξυπηρέτηση των μαθητών (αρκεί να είναι εντός της Δημοτικής Ενότητας).
• σε όσους διαθέτουν κενή κατοικία σε απόσταση μικρότερη των 10 χλμ, εφόσον δεν καλύπτει τις στεγαστικές τους ανάγκες (20τμ/άτομο)

2. Έγινε αύξηση του ισχύοντος Τιμολογίου επισκευών κατά 20% για τις εργασίες μη φερόντων στοιχείων και εκδόθηκε πρόσθετο συμπληρωματικό τιμολόγιο με νέα άρθρα και νέες τιμές ειδικά για τα πυρόπληκτα κτίρια (ΦΕΚ 4776/Β/25.10.2018).

3. Για την απλοποίηση των διαδικασιών εκδόθηκε Απόφαση του Υπουργού Υποδομών με την οποία υπάρχει η δυνατότητα έκδοσης Άδειας Επισκευής για κτίρια με ελαφρές βλάβες από μηχανικούς της Υπηρεσίας «μικρής κλίμακας» (ΦΕΚ 5588/Β/12.12.2018)

4. Έχει σταλεί στο Εθνικό Τυπογραφείο και εκκρεμεί η δημοσίευση σε ΦΕΚ (ΚΑΔ 73214) τροποποίηση της Απόφασης των Πιστωτικών Μέτρων, σύμφωνα με την οποία προβλέπεται αύξηση του ανώτατου ορίου στεγαστικής συνδρομής στα μη φέροντα από 250 €/μ2 σε 500€/μ2

5. Για πρώτη φορά γίνεται η αποκομιδή του αμιάντου από διαπιστευμένες εταιρείες, αδαπάνως για τους πολίτες, από το Υπουργείο Υ.ΜΕ. Συνολικά ολοκληρώνεται η αποκομιδή του αμιάντου σε 245 κτίρια, σύμφωνα με τις υποβληθείσες Υ.Δ. συναίνεσης.

6. Το Υπουργείο Υ.ΜΕ. ανέλαβε την κατεδάφιση των επικινδύνως ετοιμορρόπων κτιρίων, αδαπάνως για τους πληγέντες (Έχουν ήδη κατεδαφιστεί 60 κτίρια σε σύνολο 245 κτιρίων για τα οποία έχουν υποβληθεί Υ.Δ. συναίνεσης).

7. Σημειώνεται ότι χορηγείται για πρώτη φορά 100% δωρεάν κρατική αρωγή στο σύνολο των επισκευών στο φέροντα οργανισμό, καθώς επίσης και δωρεάν κρατική αρωγή στο σύνολο των μη φερόντων για μία ιδιοκτησία για επιφάνεια ιδιοκτησίας έως 150 τμ.

Τέλος σας ενημερώνουμε ότι σήμερα 28 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 10:30 π.μ. πραγματοποιήθηκε συνάντηση με εκπροσώπους της ΣΕΚΜΑ, οι οποίοι ενημερώθηκαν για όλα τα θέματα που τους απασχολούν και διαπίστωσαν ότι το Υπουργείο έχει προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την αποκατάσταση των πληγέντων.

Related Posts