23 Ιουλίου 2018 – 23 Ιανουαρίου 2019 Δεν Ξεχνώ #ΜΑΤΙ