Μαρτυρία του τελευταίου που πέρασε από το οικόπεδο της φρίκης και βγήκε ζωντανός