Τι προβλέπει το νομοσχέδιο για τους πυρόπληκτους στο Μάτι

Μητρώο εγκαυματιών και παράταση της απαλλαγής από πλειστηριασμούς και κατασχέσεις έως τον Ιούλιο του 2020 περιλαμβάνει το νομοσχέδιο για το Μάτι και τις άλλες πυρόπληκτες περιοχές της Ανατολικής Αττικής που κατατέθηκε στη Βουλή

Τη δημιουργία μητρώου εγκαυματιών από δασικές πυρκαγιές με στόχο την άμεση διάθεση και κάλυψη απαραίτητων σκευασμάτων και υπηρεσιών αλλά και παράταση της απαλλαγής από πλειστηριασμούς και κατασχέσεις έως τον ερχόμενο Ιούλιο προβλέπει το σχέδιο νόμου για το Μάτι και τις άλλες πυρόπληκτες περιοχές της Ανατολικής Αττικής που κατατέθηκε χθες (3/9) στη Βουλή.

Στο σχέδιο νόμου προβλέπεται επίσης παράταση της προθεσμίας για την υποβολή αίτησης χορήγησης στεγαστικής συνδρομής με παράλληλη επέκταση του μέτρου χορήγησης αποζημίωσης αποκατάστασης και για περιφράξεις και περιβάλλοντες χώρους ακόμα και στις περιπτώσεις που το κύριο κτίσμα δεν έχει πληγεί. Το νομοσχέδιο κατατέθηκε από το υπουργείο Περιβάλλοντος και ουσιαστικά κυρώνει την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που είχε εκδοθεί τον Ιούλιο και ήδη εφαρμόζεται και αφορούσε το σύνολο των παρεμβάσεων και των μέτρων ανακούφισης και οικονομικής στήριξης για τους πυρόπληκτους αλλά και την αποκατάσταση της περιοχής στο Μάτι.

Το νομοσχέδιο προβλέπει την τάχιστη χάραξη με συνεργασία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του ΤΕΕ, ενός νέου πρότυπου χωρικού σχεδίου για την περιοχή. Ως ημερομηνία παράδοσης του ΤΧΣ έχει οριστεί η 23η Ιουλίου 2020. Επίσης προβλέπει τη σύσταση αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας («ΜΑΤΙ ΞΑΝΑ») με αυξημένη συμμετοχή εκπροσώπων της τοπικής κοινωνίας, αλλά και θεσμικών φορέων, όπως το Ελεγκτικό Συνέδριο, προκειμένου να προχωρήσει σε σχέδιο δράσης για την περιοχή.

Όσον αφορά στην κάλυψη άμεσων αναγκών, παρέχεται εξουσιοδότηση στον υπουργό Υποδομών με αποφάσεις του να προχωράει σε ενέργειες, που διασφαλίζουν την ασφάλεια και υγεία των πολιτών από εστίες κινδύνου, όπως το οικόπεδο όπου είχε συγκεντρωθεί τεράστια ποσότητα καύσιμης ύλης και του οποίου ο καθαρισμός ολοκληρώθηκε τον προηγούμενο μήνα.

Το σχέδιο νόμου θα συζητηθεί την Πέμπτη στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής με επισπεύδοντα τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κωστή Χατζηδάκη.

Τι προβλέπεται για τους εγκαυματίες

Όσον αφορά στους εγκαυματίες, προβλέπεται ότι με υπουργική απόφαση συντάσσεται μητρώο εγκαυματιών θυμάτων δασικών πυρκαγιών συμπεριλαμβανομένων και αυτών της περσινής φονικής φωτιάς και ορίζεται η διαδικασία κατηγοριοποίησής τους κατά παρέκκλιση κάλυψης από τον ΕΟΠΥΥ και διάθεσης σε αυτούς των πάσης φύσεως φαρμάκων, επουλωτικών και αναπλαστικών σκευασμάτων καθώς και της παροχής της απαραίτητης κατ΄οίκον νοσηλείας τους συμπεριλαμβανομένων των φυσικοθεραπειών και λοιπών θεραπειών αποκατάστασής τους. Στα σκευάσματα και τα προϊόντα συγκαταλέγονται γέλες σιλικόνης, ενυδατικές αλοιφές, προϊόντα αντισηψίας, επιθέματα σιλικόνης, γάζες, ελαστικά και πιεστικά ενδύματα.

Επιπλέον το σχέδιο νόμο δίνει σειρά παρατάσεων σε χρήσιμες για τους πληγέντες προθεσμίες και συγκεκριμένα:

Παρατείνεται έως την 31η Ιουλίου 2020 (λήγει την 30η Σεπτεμβρίου 2019) η προθεσμία μέχρι την οποία αναστέλλεται σε βάρος φυσικών ή νομικών προσώπων η διενέργεια κάθε πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών και ακινήτων (πλειστηριασμοί, κατασχέσεις, κλπ).

Δίνεται η δυνατότητα για έκδοση Κοινής Υπουργικής απόφασης με την οποία θα καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης αποζημίωσης αποκατάστασης χώρου και νόμιμης περίφραξης στις περιπτώσεις κατά τις οποίες από την πυρκαγιά επλήγη περίφραξη ή οικόπεδο ή γήπεδο χωρίς κτίριο ή δεν επλήγη το κτίριο που βρίσκεται σ΄αυτό με επιβάρυνση του Ειδικού Λογαριασμού Αρωγής Πυροπλήκτων.

Παρατείνεται έως τις 10 Αυγούστου 2020 (έληξε στις 8 Αυγούστου) η προθεσμία για την υποβολή από τους ενδιαφερόμενους αίτησης στις αρμόδιες υπηρεσίες για τη χορήγηση στεγαστικής συνδρομής.

Ορίζεται ότι η ανάθεση και η εκτέλεση έργων στις πυρόπληκτες περιοχές (απομάκρυνση οικοδομικών υλικών με αμίαντο, κατεδάφιση κτιρίων, προσωρινή αποκατάσταση οδοστρωμάτων, δενδροφύτευση κοινόχρηστων χώρων, αποκατάσταση δικτύου ύδρευσης, υλοτόμηση καμμένων δένδρων, κλπ) πρέπει να γίνει το αργότερο μέχρι την 30η Οκτωβρίου και οι εργασίες να έχουν ολοκληρωθεί έως την 30ή Ιουνίου 2020. Οι φορείς ανάθεσης μπορούν να αναθέσουν τις συμβάσεις με συνοπτικό διαγωνισμό ανεξαρτήτως της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.

Σκοπός της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρίας που συστήνεται είναι η προώθηση δράσεων για την αποκατάσταση και ανάπλαση των πληγεισών περιοχών και τη βελτίωση της ζωής των κατοίκων τους. Η Εταιρία εποπτεύεται από τον υπουργό Εσωτερικών, υποβάλλει προτάσεις προς τις αρμόδιες αρχές και ενημερώνει τους πολίτες για τα υφιστάμενα προβλήματα. Η Εταιρία επιτρέπεται να αναθέτει μελέτες και έργα για λογαριασμό και προς όφελος του Δημοσίου, της Περιφέρειας Αττικής, των δήμων Ραφήνας και Μαραθώνα και των κατοίκων τους χωρίς αντάλλαγμα ή αποζημίωση.

Το αντικείμενο των έργων αυτών είναι η απομάκρυνση υλικών αμιάντου, η κατεδάφιση κτιρίων που κρίθηκαν κατεδαφιστέα, η προσωρινή αποκατάσταση οδοστρωμάτων, η δενδροφύτευση με κριτήρια ζωνών πυροπροστασίας, η αποκατάσταση δικτύου ύδρευσης, η υλοτόμηση καμμένων δέντρων και η διενέργεια επαναληπτικών μετρήσεων ποιότητας του αέρα.

Στο 14μελές Δ.Σ. μετέχουν εκπρόσωποι κατοίκων των πληγεισών περιοχών , υπηρεσιακά στελέχη του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και των αρμόδιων υπουργείων, εκπρόσωποι του ΤΕΕ, των δήμων Μαραθώνα και Ραφήνας και της Περιφέρειας Αττικής.

Σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρίας, η οποία απαλλάσσεται από κάθε δημόσιο και δημοτικό φόρο, η διάρκειά της θα είναι ετήσια και μπορεί να παραταθεί με υπουργική απόφαση μία φορά για ακόμα ένα χρόνο εφόσον κριθεί αιτιολογημένα αναγκαίο. Τα μέλη του Δ.Σ. της εταιρίας προσφέρουν τις υπηρεσίες τους χωρίς αποζημίωση αλλά τόσο εκείνα όσο και οι επιτροπές ή ομάδες εργασίας που θα συγκροτηθούν, δικαιούνται οδοιπορικών ή άλλων εξόδων για δαπάνες που πραγματοποιούν και αφορούν εκτέλεση υπηρεσίας

Related Posts