Προκηρύχθηκαν οι τεχνικές μελέτες για το Μάτι

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος ανάρτησε τις  προσκλήσεις ενδιαφέροντος για την εκπόνηση μελετών για το Μάτι και την ευρύτερη περιοχή στην Ανατολική Αττική.

Οι προσκλήσεις

Οι προσκλήσεις, που ορίζουν τα κριτήρια συμμετοχής των τεχνικών μελετητικών εταιριών, τις διαδικασίες και τις προθεσμίες κατάθεσης αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, συνδέονται με προγραμματική σύμβαση μεταξύ ΥΠΕN και ΤΕΕ και αφορούν σε ξεχωριστά έργα τα οποία είναι:

  • ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΧΩΡΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (Ε.Χ.Σ.) ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ «ΜΑΤΙ» ΑΤΤΙΚΗΣ
  • ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΧΩΡΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (Ε.Χ.Σ.) ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ «ΜΑΤΙ» ΑΤΤΙΚΗΣ.
  • ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΧΩΡΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (Ε.Χ.Σ.) ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ «ΜΑΤΙ» ΑΤΤΙΚΗΣ.
  • ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΧΩΡΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (Ε.Χ.Σ.) ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ «ΜΑΤΙ» ΑΤΤΙΚΗΣ.
  • ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (Σ.Μ.Π.Ε.) ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΧΩΡΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (Ε.Χ.Σ.) ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ «ΜΑΤΙ» ΑΤΤΙΚΗΣ
  • ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΧΩΡΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (Ε.Χ.Σ.) ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ «ΜΑΤΙ» ΑΤΤΙΚΗΣ.

Σύμφωνα με νομοθετική ρύθμιση του ΥΠΕΝ, «οι οικείες συμβάσεις εκτέλεσης έργου, ανάθεσης μελέτης και παροχής υπηρεσιών, καθώς και οι τυχόν αναγκαίες υποστηρικτικές συμβάσεις για την ανάθεση, την παρακολούθηση και την παραλαβή του αντικειμένου των συμβάσεων, ανατίθενται το αργότερο μέχρι 31.03.2020 και ολοκληρώνονται το αργότερο μέχρι 15.08.2020». Δηλαδή με τρίμηνη παράταση από το αρχικό χρονοδιάγραμμα που προέβλεπε ανάθεση μέχρι το τέλος του έτους και ολοκλήρωση της μελέτης μέχρι τα μέσα Ιουνίου του 2020

Σημειώνεται ότι το νέο, πρότυπο χωρικό σχέδιο για το Μάτι και την ευρύτερη περιοχή στην Ανατολική Αττική, προορίζεται από το ΥΠΕΝ να αποτελέσει μοντέλο για τις περιοχές αυθαιρέτων σε όλη τη χώρα, που είναι ευάλωτες σε φυσικές καταστροφές.

Δείτε εδώ όλες τις προσκλήσεις για εκδήλωση ενδιαφέροντος εκπόνησης των μελετών

Related Posts