Μάτι: Το υπουργείο Περιβάλλοντος αποποιείται τον ρόλο του

Εν λευκώ εκχωρεί το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας «δημόσια ύλη», την αρμοδιότητά του για τον σχεδιασμό της πυρόπληκτης περιοχής στο Μάτι, που γνώρισε τη συμφορά, τον Ιούλιο του 2018, στο ΤΕΕ.

Παράλληλα, το Επιμελητήριο, χωρίς να διαθέτει ουδεμία υποδομή ούτε και εμπειρία, ακολουθεί σκοτεινές διαδικασίες στις αναθέσεις σκόρπιων μελετών, που ουδόλως «ισοδυναμούν» με την κατάρτιση του Ειδικού Χωρικού Σχεδίου, για την καθορισθείσα από την προηγούμενη κυβέρνηση ως περιοχή επέμβασης σε έκταση 7.900 στρεμμάτων στις δημοτικές ενότητες Νέας Μάκρης και Ραφήνας των Δήμων Μαραθώνος και Ραφήνας – Πικερμίου.

Το μόνο βέβαιο είναι ότι οι δαπάνες για «την υλοποίηση της σύνταξης του Ειδικού Χωρικού Σχεδίου» θα καλυφθούν από το άρμεγμα, του Ειδικού Λογαριασμού Πυρόπληκτων, που συστάθηκε με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 2/57679/ΔΛΓΚ/25.7.2018, (Β 3014). Ο κουμπαράς αυτός, σύμφωνα με το πρακτικό συνεδρίασης της 9ης Μαΐου 2019 της αρμόδιας Επιτροπής Διαχείρισης, περιείχε 31.894.198 ευρώ! Ήδη το κόστος επτά μελετών (βάσει των οικονομικών προσφορών), έτσι όπως εγκρίθηκε από την πλειοψηφία (παρατάξεις Ν.Δ. και ΚΙΝ.ΑΛΛ.) των μελών της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ, ανέρχεται στις 488.239 ευρώ και με ΦΠΑ φτάνουν στις 605.417 ευρώ! Όσο για τη σύμβαση με ημερομηνία 11 Δεκεμβρίου 2019 (υπεγράφη μεταξύ του υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Δ. Οικονόμου και του προέδρου του ΤΕΕ Γ. Στασινού), κατά παρέκκλιση από οποιαδήποτε άλλη διάταξη για την κατάρτιση του Ειδικού Χωρικού από το ΤΕΕ, με καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης την 23η Ιουλίου 2020, βάσει του νόμου 4626/2019 με τον οποίο κυρώθηκε, τον Σεπτέμβριο, Προγενέστερη Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, αποτελεί μνημείο αποποίησης του ρόλου του, στον σχεδιασμό από το ΥΠΕΝ.

Η δημοσιοποίησή της ήταν αποτέλεσμα αιτήματος κατάθεσης εγγράφων των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ Σ. Φάμελλου και Χ. Καφαντάρη. Στην τετρασέλιση σύμβαση αναφέρεται μόνον η πηγή χρηματοδότησης, ο Ειδικός Λογαριασμός Αρωγής, με απροσδιόριστο το ύψος της δαπάνης, αλλά και τον αριθμό των απαιτούμενων μελετών, ενώ ο κύριος του έργου (ΥΠΕΝ) υποχρεούται να διευκολύνει «τον φορέα υλοποίησης του έργου», (ΤΕΕ) με διάθεση προσωπικού, μελετών, πληροφοριών, αλλά και χρήση κρατικών υποδομών και εγκαταστάσεων για την «εκτέλεση του ανατεθέντος έργου».

Δυο ημέρες μετά την υπογραφή της σύμβασης, στις 13.12.2019, το ΤΕΕ προκήρυξε διαγωνισμό για την ανάθεση εκπόνησης επτά μελετών, χωρίς προϋπολογισμό, με ασφυκτική προθεσμία κατάθεσης προσφορών μόλις επτά ημερών (19 Δεκεμβρίου). Ως γνωστόν, πάλι με τον ίδιο νόμο, κλασικά κατά παρέκκλιση από τις πάγιες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, δόθηκε στο ΤΕΕ η δυνατότητα να αναθέτει σε τρίτους συμβάσεις έργου, υπηρεσίας ή προμήθειας… Οι επτά μελέτες, με κριτήριο ανάθεσης την οικονομική προσφορά, αφορούν την εκπόνηση του Χωροταξικού – Πολεοδομικού Σχεδιασμού για το Ειδικό Χωρικό Σχέδιο (ΕΧΣ) στην περιοχή Μάτι Αττικής, μελέτη κατάρτισης δασικών χαρτών (οι δασικοί χάρτες έχουν καταρτισθεί και αναρτηθεί για την περιοχή), οριοθέτησης ρεμάτων, συγκοινωνιακή, τοπογραφίας, γεωλογικής καταλληλότητας και την εκπόνηση στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Η εν κρυπτώ διαδικασία που ακολουθήθηκε επιβεβαιώνεται και από το γεγονός ότι για τις τέσσερις μελέτες κατατέθηκε μόνον μια προσφορά και για άλλες τρεις (μελέτη τοπογραφίας, δασικός χάρτης, οριοθέτηση ρεμάτων) μόλις δύο… Η κατακύρωσή τους στον μειοδότη έγινε στις 20 Δεκεμβρίου, μετά από την αξιολόγηση των προσφορών της αρμόδιας επιτροπής την προηγούμενη ημέρα. Έως τώρα οι συμβάσεις δεν έχουν υπογραφεί με τους αναδόχους.

Στα πρακτικά της συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής καταγράφεται και το εξής καταπληκτικό, ανά μελέτη «ο πρόεδρος του ΤΕΕ κ. Στασινός ενημερώνει τη διοικούσα επιτροπή, ότι μετά από προφορική διαπραγμάτευση του ιδίου με τον νόμιμο εκπρόσωπο της άνω εταιρείας – αναδόχου προσφέρθηκε εκ μέρους της έκπτωση ύψους…». Η έκπτωση ποικίλει, από 2.000 έως 5.000 ευρώ και συνολικά φτάνει το… αστρονομικό ποσό των 19.000 ευρώ. http://www.avgi.gr

Related Posts