Δύο χρόνια από τη φονική πυρκαγιά στο Μάτι – Πόσο έτοιμοι είμαστε σήμερα;

Στις 23 Ιουλίου 2020 συμπληρώνονται 2 έτη από την πυρκαγιά στο Μάτι, η οποία στοίχισε τη ζωή σε 102 συνανθρώπους μας και αποτελεί τη δεύτερη πιο φονική φυσική καταστροφή στη νεότερη ιστορία της Ελλάδας1.

Η φονική αυτή πυρκαγιά ανέδειξε, με τον πλέον δραματικό τρόπο, την επιτακτική ανάγκη υιοθέτησης ολοκληρωμένων, αντικειμενικών, και επιστημονικά τεκμηριωμένων εργαλείων και υπηρεσιών για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών.

Σε αυτή την κατεύθυνση, αντλώντας εμπειρία και από την πυρκαγιά στο Μάτι, η μονάδα ΜΕΤΕΟ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ) έχει αναπτύξει/αναβαθμίσει μία ολοκληρωμένη πλατφόρμα εργαλείων και υπηρεσιών με στόχο την επιχειρησιακή υποστήριξη του Πυροσβεστικού Σώματος (ΠΣ). Η ανάπτυξη/αναβάθμιση αυτών των εργαλείων και υπηρεσιών έλαβε χώρα στα πλαίσια του διακρατικού ερευνητικού έργου DISARM, αφιέρωμα στο οποίο πραγματοποίησε το ευρωπαϊκό ειδησεογραφικό δίκτυο Euronews.

Συνοπτικά, το ΜΕΤΕΟ/ΕΑΑ παρέχει σήμερα επιχειρησιακή υποστήριξη του ΠΣ μέσα από τις ακόλουθες υπηρεσίες και εργαλεία:

– Εκτεταμένο, πυκνό δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών για την παρακολούθηση των μετεωρολογικών και πυρό-μετεωρολογικών συνθηκών σε πραγματικό χρόνο.
– Προγνώσεις επικινδυνότητας για την εκδήλωση και εξάπλωση δασικών πυρκαγιών, μέσα από τον υπολογισμό εξειδικευμένων και βαθμονομημένων πυρό-μετεωρολογικών δεικτών.
– Εξειδικευμένες προγνώσεις εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών, μέσα από την εφαρμογή του προγνωστικού συστήματος ταχείας απόκρισης IRIS, το οποίο ενεργοποιήθηκε σε 17 περιστατικά δασικών πυρκαγιών κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου του 2019, ενώ κατά την τρέχουσα αντιπυρική περίοδο έχει ήδη ενεργοποιηθεί για 14 συμβάντα.

Συνοψίζοντας, δύο χρόνια μετά τη φονική πυρκαγιά στο Μάτι, υπάρχουν διαθέσιμα εργαλεία και υπηρεσίες, τα οποία μπορούν να υποστηρίξουν (και υποστηρίζουν) επιχειρησιακά το δύσκολο έργο της αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών. Λαμβάνοντας υπόψη τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, η πλήρης αξιοποίηση των διαθέσιμων εργαλείων και υπηρεσιών θα πρέπει να αποτελέσει τη μόνη οδό για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη θωράκιση της χώρας μας απέναντι στις δασικές πυρκαγιές. Σε αυτή την κατεύθυνση, το ΜΕΤΕΟ/ΕΑΑ συνεχίζει την ανάπτυξη/αναβάθμιση και την επιχειρησιακή λειτουργία των σχετικών εργαλείων και υπηρεσίων, στα πλαίσια και του εμβληματικού ερευνητικού έργου CLIMPACT, το οποίο χρηματοδοτείται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ).

1Η πιο φονική φυσική καταστροφή στη σύγχρονη ιστορία της Ελλάδας είναι ο καύσωνας του Ιουλίου του 1987, ο οποίος στοίχισε τη ζωή 1300 ανθρώπων.  (https://meteo.gr)

Μπορείτε να βρείτε ολόκληρο το αφιέρωμα του Euronews στο έργο DISARM στον επόμενο σύνδεσμο: https://gr.euronews.com

Related Posts