ΙΚΕΑ – Όμιλος Fourlis Προσφορά οικιακού εξοπλισμού σε πυρόπληκτες οικογένειες

Κριτήρια και δικαιολογητικά για την επιλογή των πυρόπληκτων οικογενειών που θα ενισχυθούν από την ΙΚΕΑ του Ομίλου Fourlis

Με την υπ’ αρίθμ. 303/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου καθορίστηκαν τα κριτήρια και τα δικαιολογητικά για την επιλογή πυρόπληκτων οικογενειών που θα ενισχυθούν από την ΙΚΕΑ του Ομίλου FOURLIS ως ακολούθως: 

Κριτήρια ένταξης

 • Κύρια – Μόνιμη κατοικία (Χρήστης ακινήτου: ιδιόκτητης ή ενοικιαστής)
 • Χαρακτηρισμός κατοικίας στο Δελτίο Επανελέγχου ΔΑΕΚ-ΚΕ/ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ως κίτρινη ή κόκκινη
 • Εισόδημα έως 30.000 ευρώ
 • Κατά σειρά προτεραιότητας σε εκείνους που πληρούν τουλάχιστον ένα από τα κριτήρια ευαλωτότητας:
 • Α. Δικαιούχοι Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ)
 • Β. Πολύτεκνες οικογένειες -Τρίτεκνες οικογένειες
 • Γ. Μονογονεϊκές οικογένειες
 • Δ. Άτομα με Αναπηρία (από 67% και άνω)
 • Ε. Ζευγάρι ηλικιωμένων ή μοναχικοί
 • ΣΤ. Μακροχρόνια άνεργοι

Δικαιολογητικά

Κατά αντιστοιχία των παραπάνω περιπτώσεων θα ζητούνται τα εξής δικαιολογητικά:

 • Αίτηση και Δήλωση Συγκατάθεσης Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων
 • Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατηρίου και άδεια παραμονής
 • Αντίγραφο Δελτίου αυτοψίας κλιμακίου ΔΑΕΚ-ΚΕ / ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
 • Αντίγραφο εντύπου Ε1
 • Αντίγραφο εντύπου Ε9 ή για τις περιπτώσεις μισθωμένης κατοικίας: αντίγραφο ηλεκτρονικού μισθωτηρίου σε ισχύ κατά την ημερομηνία εκδήλωσης της πυρκαγιάς (23/07/2018)
 • Τελευταίο εκκαθαριστικό της εφορίας
 • Αντίγραφο λογαριασμού της ΔΕΗ
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 • Για τις περιπτώσεις πολύτεκνων οικογενειών πιστοποίηση πολυτεκνικής ιδιότητας από την Ανωτάτη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ)
 • Για τις περιπτώσεις ΑμΕΑ Πιστοποίηση αναπηρίας από ΚΕΠΑ
 • Για τις περιπτώσεις μακροχρόνια άνεργων βεβαίωση μακροχρόνιας ανεργίας

Οι αιτήσεις πραγματοποιούνται στο Δημοτικό Κατάστημα Νέας Μάκρης, Λεωφόρο Μαραθώνος 104, στο ισόγειο (γραφείο Πρωτοκόλλου) από τις 4 έως 17 Δεκεμβρίου και ώρες 8:00 – 15:00.

 

Related Posts