Τραγωδία στην Ανατολική Αττική – Αξιοποιώντας τις βασικές αρχές της Διαχείρισης Ασφάλειας

Παρουσίαση της μελέτης που εκπονήθηκε από το Νικόλαο Καμακιώτη επί της αναγνώρισης των παραγόντων που οδήγησε στην τραγωδία που έλαβε χώρα στις 23/07/2018 στην Ανατολική Αττική με 99 απώλειες.

Ο βασικός σκοπός της μελέτης είναι η ανάδειξη της προστιθέμενης αξίας της διαδικασίας διερεύνησης με βάση τις αρχές της Διαχείρισης Ασφάλειας σε σχέση με άλλους τύπους διερεύνησης.

 

Related Posts