Η κατάσταση των κτισμάτων στην περιοχή

Ένα χρόνο μετά την καταστροφή στην Ανατολική Αττική είναι ακόμα δύσκολο να βρεθούν αξιόπιστα δεδομένα που να καταγράφουν την κατάσταση των κτιρίων στην περιοχή που πέρασε η πυρκαγιά.

Παραθέτουμε τα στοιχεία που βρήκαμε από τον Τομέα Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Σημειώνουμε οτι το «Παρατηρητήριο για το Μάτι» διαπίστωσε κάποιες ασυνέπειες στα στοιχεία, τα οποία θα ανανεώνουμε συνεχώς καθώς έρχονται νέες ή/και πιο αξιόπιστες πληροφορίες.

Οι καταμετρήσεις αυτές είναι οι πιο πρόσφατες. Υπάρχουν κάποιες -σημαντικές- αλλαγές συγκριτικά με τα στοιχεία καταμέτρησης της αρχικής περιόδου μετά την πυρκαγιά. Αυτές οφείλονται στο γεγονός οτι οι επιτροπές αξιολόγησης ξαναπέρασαν από τα σπίτια που επλήγησαν από την καταστροφή και άλλαξαν κατηγορία σε ορισμένα.

Αξιοσημείωτο οτι μόλις το ένα τρίτο των δικαιούχων που έχουν καταστραφεί τα σπίτια τους έχουν κάνει αιτήσεις κατεδάφισης.

Πράσινα – μικρές ζημιές, κατοικήσιμα
Κίτρινα – με μεγαλύτερες ζημιές, συχνά μη κατοικήσιμα
Κόκκινα – Κατεστραμμένα, κατεδαφιστέα
Σημειώσεις:
Πρωτόκολλο κατεδάφισης είναι απαραίτητο για να κατεδαφιστεί ένα (κόκκινο) κτίσμα
Ο Καθορισμός Δικαιούχου είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να κτίσει κάποιος.

Παρατηρητήριο για το Μάτι

Related Posts