Ανεξέλεγκτη Μεγάλη Φωτιά στην Καλλιτεχνούπολη

https://www.youtube.com/watch?v=Riz1TBPQgnw